Aktuelnosti


PREDAVANJA DOKTORSKI STUDIJ
OBAVJEŠTENEJ ZA STUDENTE 3. CIKLUSA
Takmičenje u rješavanju studije slučaja Learn today-Lead tomorrow

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

 

Farmaceutski fakultetDragi posjetioci,

Dobro došli na web stranicu Farmaceutskog fakultet Univerziteta u Tuzli.

Farmaceutski fakultet je osnovan 2004. godine i jedna je od najmlađih organizacijskih jedinica Univerziteta u Tuzli. Osloncem na vlastite snage i na resurse integriranog Univerziteta, te uz pomoć univerziteta iz okruženja, Farmaceutski fakultet uspješno kombinira svoju eduktivnu misiju sa istraživačkim i naučnim radom.

Studij na Farmaceutskom fakultetu traje 10 semestara. Akademske 2011/2012. godine upisujemo 8. generaciju studenata.

Svršeni diplomanti Farmaceutskog fakulteta stiču adekvatna znanja koja im omogućavaju zaposlenje u različitim poljima farmacije i kliničke-medicinske biohemije. Magistri farmacije su kvalificirani za rad sa lijekovima u javnim, privatnim i bolničkim apotekama, farmaceutskoj industriji, kliničkim biohemijskim laboratorijima, medicinsko-biohemijskim laboratorijima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u istraživačkim, proizvodno-tehnološkim i kontrolno-analitičkim laboratorijima, marketingu lijekova, registraciji lijekova, agencijama za lijekove, zavodima za kontrolu lijekova te u drugim javno-zdravstvenim i privatnim zdravstvenim institucijama. Magistri farmacije su veoma traženi, veoma cijenjeni i dobro plaćeni stručnjaci.

Uloga savremenog farmaceuta u pružanju zdravstvene njege značajno je drugačija od klasične slike apotekara koji priprema i izdaje lijekove na osnovu propisanih recepata. Magistri farmacije su školovani eksperti za lijekove razvijene da liječe i sprječavaju bolesti u ljudi. Oni savjetuju ljekare i pacijente o prikladnosti medikamenata i terapije za tretiranje određenih zdravstvenih stanja. U kliničkim timovima imaju zadaću  da vode brigu da lijekovi primijenjeni u terapiji nemaju nepoželjnih efekata i da ne dođe do štetne interakcije pojedinih lijekova. U proizvodnji i pripremi lijekova oni daju ekspertizu o sastavu lijeka – hemijskim, biološkim i fizičkim karakteristikama, te o načinu proizvodnje, čuvanja i upotrebe lijekova. U lancu medicinske njege oni su ključni stručnjaci koji ljudima pomažu da postignu najbolje rezultate s raspoloživim lijekovima. Između svih medicinskih profesionalaca, farmaceut je najbolji poznavalac lijekova i najlakše je dostupan pacijentima.

Mi, na Farmaceutskom fakultetu, smo zadovoljni i ponosni da se na naš Fakultet upisuju najbolji svršeni srednjoškolci TK i šire, koji svoj kvalitet potvrđuju i u nastavku školovanja. Studij farmacije posebno preporučujemo onim učenicima koji imaju afinitet za prirodne nauke i medicinu, koji su kreativni, vrijedni, savjesni, pedantni i komunikativni, te posjeduju znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Sa radošću vas očekujemo i ove akademske godine

Prof. dr Lejla Begić, dekanica.

Copyright © Farmaceutski fakultet 2011 Sva prava pridržana!